Bionika Pharmaceuticals është një kompani farmaceutike për prodhimin e formave të dozave të ngurta, gjysmë të forta dhe të lëngshme. Madhësia dhe shtrirja e kompanisë është krijuar për t’i shërbyer tregut rajonal, duke respektuar standardet më të larta të përcaktuara nga industria farmaceutike globale. Proceset e prodhimit, laboratori i kontrollit të cilësisë, laboratori i mikrobiologjisë dhe laboratori R&D plotësojnë kërkesat më të fundit të Praktikës së Prodhimit të Mirë (PMP) dhe Laboratori i kontrollit të cilësisë i cili vepron në përputhje me parimet e Praktikës së Mirë të Prodhimit,  prodhimin dhe standardet e cilësisë së formave të dozimit të ngurta, gjysëm të ngurta dhe të lëngët. Magazina plotëson plotësisht kërkesat e Praktikës së Mirëmbajtjes së Mirë. Sistemi i instaluar SCADA në depo regjistron dhe rregullon automatikisht temperaturën dhe lagështinë e ajrit, duke siguruar kështu kushte cilësore për ruajtjen e produkteve.

Vlerat themelore të Bionika Pharmaceutical janë në vijim:

  • Drejtimi i politikës me cilësi të lartë
  • Ndjekja e vazhdueshme dhe adoptimi i inovacioneve në industrinë farmaceutike
  • Ndërtimi i marrëdhënieve të ngushta afariste me konsumatorët dhe klientët;
  • Fleksibiliteti dhe përshtatshmëria e ofertës sonë sipas nevojave të klientëve;
  • Trajtim i barabartë i tregjeve;
  • Kujdesi ndaj mjedisit dhe përgjegjësia sociale.
Договорен развој и производство