Faza e parë e strategjisë së zhvillimit të Bionikës është përqendruar në tregjet në Evropën Juglindore. Produktet tona, përveç Maqedonisë së Veriut, kanë arritur tek konsumatorët në vendet në vijim:

  • Serbia
  • Croatia
  • Slovenia
  • Montenegro
  • Bosnia and Herzegovina
  • Romania
  • Albania
  • Kosovo

Në të ardhmen, fokusi ynë do të zgjerohet në të gjitha vendet e Evropës Lindore.

3d,Render,Of,Europe,Map,Earth,Globe,With,White,Background