Развојната стратегија на Бионика, во првата фаза е фокусирана на пазарите од земјите на Југоисточна Европа. Нашите производи, покрај во Северна Македонија, се достапни и до потрошувачите во следните земји:

  • Србија
  • Хрватска
  • Словенија
  • Црна Гора
  • Босна и Херцеговина
  • Романија
  • Албанија
  • Косово

Во иднина нашиот фокус ќе биде проширен на сите земји од Источна Европа.

3d,Render,Of,Europe,Map,Earth,Globe,With,White,Background