Fabrika mbulon një sipërfaqe prej 1800 m2. Eshtë e pajisur me teknologji më moderne, e cila zhvillohet, modernizohet dhe modernizohet vazhdimisht. Me punonjës shumë të arsimuar dhe me përvojë, Bionika Pharmaceuticals është partneri ideal për të përmbushur klientët më të kërkuar. Trajnimi i të punësuarve në Bionika pharmaceuticals Sh.p.k është një nga mjetet kryesore për zbatimin efikas dhe të përshtatshëm të cGMP. Me këtë në mendje Bionika Pharmaceuticals sh.p.k siguron edukim dhe trajnim të vazhdueshëm në baza të rregullta për të punësuarit.

Производство