Атосибан Страген

ATOSIBAN STRAGEN

• 6.75 MG/0.9, solucion për injeksion; • 37.5 MG/5 ML, koncentrat solucion për infuzion

Substancat aktive

Atosiban

Indikacionet terapeutike

ATOSIBAN STRAGEN përmban atosiban. ATOSIBAN STRAGEN mund të përdoret për të vonuar lindjen e parakohshme të foshnjës. ATOSIBAN STRAGEN përdoret te gratë shtatzënë në moshë madhore, nga java 24 deri në javën 33 të shtatëzanisë

ATOSIBAN STRAGEN funksionon duke i bërë kontraktimet në mitër (uterus) më pak të forta. Po ashtu bën që kontraktimet të ndodhin më rrallë. Ai e bën këtë duke bllokuar efektin e një hormoni natyral të trupit i quajtur “oksitocin”, i cili bën tkurrjen e mitrës (uterusit).
Përmbajtja e paketimit: 1 flakon përmban 6.75 mg/0.9 ml tretësirë.

Përmbajtja e paketimit: 1 flakon që përmban 37.5 mg/5 ml të përqëndruar për koncentrat solucion për infuzion.

Kushtet për përshkrim në recetë
Bari i nënshtrohet vetëm përdorimit spitalor.

Grupi farmakoterapeutik

gjinekologjik të tjerë, kodi ATC: G02CX01

Përmbajtja e paketimit

: 1 flakon përmban 6.75 mg/0.9 ml tretësirë

1 flakon që përmban 37.5 mg/5 ml të përqëndruar për koncentrat solucion për infuzion.

Kushtet për përshkrim në recetë

Bari i nënshtrohet vetëm përdorimit spitalor