ZHVILLIMI I KONTRATËS DHE PRODHIMIT

Shërbimet tona përfshijnë prodhimin e kontratave për një gamë të gjerë të produkteve të gatshme dhe aktivitete mbështetëse: prokurimin e materialeve të papërpunuara dhe vërtetimin e furnizuesve, zhvillimin dhe optimizimin e proceseve të prodhimit, azhurnimin e dosjeve, stabilitetin sipas udhëzimeve të ICH, mbështetje rregullatore të përshtatshme.

Договорен развој и производство