"Big Ideas and Curious Minds"

Свежите перспективи и новите идеи се во основата на успехот на Бионика Фармацеутикалс. Затоа на младите им нудиме флексибилни опции за работа кои одговараат на нивните индивидуални потреби и аспирации. Во Бионика Фармацеутикалс ќе најдете многу поддршка и возбудливи можности за развој на професионално и на лично ниво. 

Ние обезбедуваме нашите практиканти да станат активни членови во нашите тимови, бидејќи сме љубопитни да ги слушнеме нивните мислења и повратни информации. Доколку сакате и вие да бидете дел од тимот, да оставите личен белег или пак да ја посетите нашата компанија за да се запознаете со работата и вработените, пратете ни го вашето CV на e-mail адресата: contact@bionikapharm.com

Практиканти