Бионика Фармацеутикалс има просечен годишен капацитет за производство во една смена од:

  • 2.5 милиони блистери со таблети или капсули ( терциерно производство – примарно секундарно и терциерно пакување)
  • 750 000 супозитории или вагитории ( секундарно и терциерно производство)
  • 300 000 туби со креми, масти или гелови (секундарно и терциерно производство)
  • 300 000 шишиња со раствори за внатрешна и надворешна употреба.