Неалкохолно масно заболување на црниот дроб и неалкохолен стеатохепатитис

Црниот дроб е мошне важен витален орган, втор по големина после кожата кој ги овозможува најважните функции во регулација на хомеостазата во телото на човекот. Има голем број на функции како што се детоксификација и отстранување на отпадните продукти, лековите и другите штетни супстанци, складирање на одредени витамини, минерали и шеќер, произведување на жолчка и…