Blog

Ја замоливме Д-р. Ирена Николова, специјалист по семејна медицина да го сподели своето искуство со примента на Левикер кај своите пациенти.

“Современиот седeнтарен начин на живот како и новиот начин на кој функционираме со почеток на  Covid 19 пандемија, носи ризик за честа употреба на готова, рафинирана, брза храна и газирани пијалоци како и се почестата злоупотреба на алкохол и цигари. 

Секојдневно се среќавам со пациенти кои имаат покачени вредности на лабораториски анализи на липиди и црнодробни трансаминази.

Токму кај овие пациенти имам повеќегодишно позитивно искуство со  природниот препарат Левикер. Се работи за додаток во исхрана кој во својот состав содржи стандардизиран екстракт од јапонска кајсија (олеанолна и урсолна киселина) и холин.  Јас и моите пациенти сме презадоволни од постигнатите резултати од употреба на Левикер, за релативно кус временски период на користење.

Би сакала да ги споделам резулатите кои ги постигнавме со Левикер кај пациент. Маж на 70 год. возраст, гојазен, со B.M.I над 30, кој подолг период  е на статинска терапија.   При ритинска контрола, неговите лабораториски вредности од ИНТЕРЕС беа следниве:

  • Гликемија 5,6 
  • Холестерол 6,5
  • Триглицериди 0,8
  • AST 53
  • ALT 60

Со додавањее на Левикер на  редовната статинска терапија, по два месеца постигнавме одлични резултати што го потврдија и  лабораториските анализи :

  • Гликемија 5,2
  • Холестерол 3
  • Триглицериди 0,8
  • AST 29
  • ALT 28

Пациентот и јас како негов матичен лекар сме презадоволни од моќниот ефект на природниот препарат Левикер. 

Левикерот е мој избор број 1 за природно одржување на нормалната функција на црниот дроб.”

Д-р. Ирена Николова

Специјалист по семејна медицина

ПЗУ. Биомедикус, Кавадарци

Leave a Reply